Αθλήματα

Στη σχολή διδάσκονται τα παρακάτω αθλήματα: