Δείκτης Μάζας Σώματος

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τον Δείκτη Μάζας Σώματος σας (BMIBody Mass Index). Η παρακάτω φόρμα υπολογισμού ισχύει μόνο για ενήλικες.

Comments